“Відчуваємо, що Папа є з-поміж нас”

Парафіянка з тимчасово окупованих територій України дякує Апостольському Нунцію за те, що молився з місцевими католиками.

Несподівано Папа відповідає.

В часі Різдва 2019 року Апостольський Нунцій в Україні перебував, для звершення святкових Богослужінь, на територіях Донбасу, тимчасово непідконтрольних українському урядові: в містах Донецьку та Луганську. В Донецьку очолив 24 грудня Всенічну Божественну Літургію (що почалася о 18.00 через комендантський час). Наступного дня, в Луганську, Божественна Літургія звершувалася о 13.00. Вже 26 грудня Архиєпископ Клаудіо Ґуджеротті повернувся до Запоріжжя. Віряни, як римо-католики, так і греко-католики, були дуже зворушені, відчуваючи присутнім з-поміж них Папу Франциска, через присутність його представника. Загальні почуття, від імені всіх, були висловлені парафіянкою міста Стаханова, звідки парафіяни також прибули до Луганська. Стаханів є одним із міст, що дуже постраждали в наслідок бойових дій, через що отримував підтримку у вигляді продуктів харчування та засобів першої необхідності від Міжнародного Червоного Хреста.

Ось текст, який виголосила парафіянка:

Христос Рождається! Славімо Його!

Ваше Високопреосвященство Архиєпископе Клаудіо! Ваше Преосвященство Єпископе Яне! І усі наші дорогі гості! Вітаємо вас сердечно і радісно!

Із життєвих спостережень, Боженька дав нам це побачити, з деякими людьми трапляється так: в день їх надходження, здавалося би, подарунки повинні отримувати вони, але з великою любов’ю та радістю ці люди самі дарують подарунки тим, кого люблять. І потім постає питання: “Як? День Народження у тебе, а подарунки отримуємо ми?!”

А найбільшим тому прикладом є Ісус, наш Цар царів. В Його День Народження ми несемо Йому наші не завжди вдалі дари, те, що маємо, те, що хочемо дати. А Дитятко Ісус обдаровує нас Своїми Щедрими Дарами, від Духовних багацтв до радісних дрібниць. І сьогодні наша зустріч з Вами – це один із важливих Щедрих Дарів Народжуючогося Ісуса! Дякуємо Господеві за Його Любов та дивовижні подарунки!

Спочатку хочеться передати привітання та поздоровлення Папі Францискові. В цьому місяці Папа святкував ще дві історичні події: 50-річчя з дня священичих свячень, і День Народження. Ми разом з усією Католицькою Церквою спостерігаємо та переживаємо усі важливі події, пов’язані з Папою. Добре, що є інтернет, телеканал EWTN Віковічного Слова, і ми можемо бачити Святішого Отця, чути його, перебувати на Літургіях, які він очолює, бачити зустрічі Папи Франциска з людьми у багатьох країнах. Добре, коли є перекладі зрозуміле кожне слово Папи, а коли перекладу немає, ми, знаючи, що відбувається, захоплююче дивимося на Святішого Отця. В нього таке любляче велике серце! І він готовий витерти сльозинку кожній людині, пригорнути до себе, та наповнити всіх трьома чеснотами. Подяка та низький уклін Папі Францискові! У Папи є дуже багато справ! Багато важливих зустрічей! Але він думає за усіх, і за нас, які живуть у маленьких віддалених містах Луганську і Стаханові. Посилаючи вас до нас, Папа воліє підтримати нас, показати, що ми є єдності, що Христос не ставить жодних кордонів, тим самим вселяючи в нас віру, надію та любов.

Цього року ми довший час жили без священика. Це дуже важко. І не лише для нас. Повернувшись, о.Григорію доводиться працювати набагато більше, щоби допомогти нам долати всі труднощі, які ми маємо. Ми дуже вдячні нашому настоятелеві!

Ми дуже вас всіх любимо! Щиро дякуємо вам за приїзд, за вашу турботу та підтримку! За радість, яку ви несете! За дивовижні проповіді! Ми потребуємо вас!

В цей радісний день хочемо і ми поділитися з вами нашим теплом та любов’ю. Від усієї душі, в знак вдячності, хочемо подарувати вам невеличкі.

Цей текст Апостольський Нунцій надіслав Святішому Отцеві о годині 01:00 (за італійським часом) на світанку 28 грудня 2019 р.Б. І вже о годині 11:39 (за італійським часом) того самого дня Святіший Отець Папа Франциск відповів текстом, написаним та підписаним власноруч, який надіслав електронною поштою. У цьому листі він запевняє, що був зворушений красою тексту, виголошеного від імені  спільнот з Луганська та Стаханова, і усім вірним католикам Донеччини та Луганщини бажає “спокійного та святого різдвяного часу”, і молиться, “щоби Господь їх поблагословив, а Пресвята Богородиця їх охороняла”. А також просить не забувати за нього молитися.

* * *

“Мы чувствуем, что Папа – среди нас”

Прихожанка с временно оккупированных территорий Украины благодарит Апостольского Нунция за молитву с местными католиками.

Неожиданно Папа отвечает.

На Рождество 2019 года Апостольский Нунций в Украине пребывал, для совершения праздничных Богослужений, на территориях Донбасса, временно не контролируемых украинской властью: в городах Донецке и Луганске. В Донецке он возглавил Всенощное Богослужение 24 декабря (которое началось в 18.00, из-за комендантского времени). На следующий день, в Луганске, Божественная Литургия совершилась в 13.00. Уже 26 декабря Архиепископ Клаудио Гуджеротти вернулся в Запорожье.

Верующие, как римо-католики, так и греко-католики, были глубоко тронуты, чувствуя  Папу Франциска присутствующим среди них, благодаря своему представителю. Общие ощущения, от имени всех, были выражены прихожанкой города Стаханова, из которого католики также приехали в Луганск. Стаханов является одним из городов, которые очень пострадали впоследствии военных операций, из-за чего получали помощь в виде продуктов питания и предметов первой необходимости от Международного Красного Креста.

Вот текст, который произнесла прихожанка:

СЛОВА ПРИВЕТСТВИЯ И БЛАГОДАРЕНИЯ

Христос Рождается! Славим Его!

Ваше Высокопреосвященство Архиепископ Клаудио! Ваше Преосвященство Епископ Ян! И все наши дорогие гости! Приветствуем Вас сердечно и радостно!

Из жизненных наблюдений, Боженька дал это увидеть, с некоторыми людьми бывает так: в день их рождения, казалось бы подарки должны получать они, но с большой любовью и радостью эти люди сами дарят подарки тем, кого любят. И потом задаешься вопросом: «Как? День Рождения у тебя, а подарки получаем мы?!»

А самый большой тому пример Иисус, наш Царь Царей. В Его День Рождения мы несём Ему наши не всегда умелые дары, то, что имеем, то, что хотим дать. А Младенец Иисус одаривает нас Своими Щедрыми Дарами, от Духовных богатств до радостных мелочей. И сегодня наша встреча с Вами — это один из важных Щедрых Даров Рождающегося Иисуса! Благодарим Господа за его Любовь и удивительные подарки!

Сначала хочется передать приветствие и поздравление Папе Франциску. В этом месяце Папа праздновал ещё 2 исторических события: 50-летие со дня рукоположения в священники и День Рождения. Мы вместе со всей католической Церковью наблюдаем и переживаем все важные события, связанные с Папой. Хорошо, что есть интернет, телеканал EWTN Вековечного Слова, и мы можем видеть Святейшего Отца, слышать его, находиться на Литургии, которые он возглавляет, видеть встречи Папы Франциска с людьми во многих странах. Хорошо, когда есть перевод и понятно каждое слово Папы, а когда перевода нет, мы, зная, что происходит, смотрим захватывающе на Святейшего Отца. У него такое любящее большое сердце! И он готов вытереть слезинку каждому человеку, прислонить к себе и наполнить всех тремя добродетелями. Благодарение и низкий поклон Папе Франциску! У Папы очень много дел! Много важных встреч! Но он думает обо всех, и о нас, живущих в маленьких отдалённых городках в Луганске и Стаханове. Посылая Вас к нам, Папа хочет поддержать нас, показать, что мы в единстве, что Христос не ставит никаких границ, тем самым вселяя в нас веру, надежду, любовь.

В этом году мы долгое время жили без священника. Это очень тяжело. И не только для нас. Возвратившись, отцу Гжегожу приходится трудиться во много раз больше, чтобы помочь нам преодолевать все трудности, которые имеем. Мы очень признательны нашему настоятелю!

Всех Вас очень любим! Искренне благодарим Вас за приезд, за Вашу заботу и поддержку! За радость, которую несёте! За удивительные проповеди! Мы нуждаемся в Вас!

В этот радостный день хотим и мы поделиться с Вами нашей теплотой и любовью. От всей души в знак благодарности хотим преподнести Вам небольшие рождественские подарки.

25 декабря 2019 г.

Луганск и Стаханов.

Данный текст Апостольский Нунций отправил Святейшему Отцу на рассвете 28 декабря, в 01.00 (итальянского времени). И уже в 11.39 (итальянского времени) того же дня Святейший Отец Папа Франциск ответил рукописным текстом, который подписал и отправил по електронной почте. В этом письме он уверяет, что быг глубоко тронут красотой речи, произнесённой от имени общин Луганска и Стаханова Всем верующим католикам Донецка и Луганска пожелал “спокойного и святого рождественского времени”, и сам молится, “дабы Господь их благословил, а Пресвятая Богородица их оберегала”. Просит также, чтобы не забывали о нём молиться.

Please follow and like us: